www.gradindenetim.com.tr

İLETİŞİM FORMU

Şirketlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için bize mesaj gönderin. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.

Outsource İç Denetim Hizmeti

Firma  bünyesinde iç denetim hizmetinin dış kaynak olarak sağlanması aşamasında ; makro bazda risklerin belirlenmesi ,  iç kontrol sisteminin varlığı, yerindeliği, etkinliği ve verimliliği ile iç denetim hizmetinin  gerçekleştirilmesini  kapsamaktadır.

Denetimi talep edilen departman veya departmanlara ilişkin olarak hizmet kapsamı:

  • Mevcut Durum Analizi
  • Makro Bazda Risk Haritasının Oluşturulması
  • İç Kontrol sistem değerleme ( prodesür,iş akışı vbön analizi )
  • Saha denetimi
  • Denetim Raporlama

Denetim Türleri

  • Mali Denetim : Mali ve idari bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve bu bilgilerin ölçülmesi, sınıflandırılması ve tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerin gözden geçirmelisidir.
  • Operasyonel Denetim :Firmanın bir ürünü üretmeye veya bir hizmeti vermeye yönelik tekrarlanan faaliyetlerinin sistemin işlerliği, etkinliği, verimliliği, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma yetisi açısından değerlendirilmesidir.
  • Uygunluk Denetimi : Operasyonlar ve raporlar üzerinde belirleyici etkiye sahip politikalar, planlar, prosedürler, kanunlar ve düzenlemeler ile kurulu sistemlerin uygun çalıştığından emin olunması ve organizasyonun uyum içinde olup olmadığının belirlenmesidir.
  • Hile ve Suistimal Denetimi: Kontrol açıklarından kaynaklı oluşan ve/veya oluşabilecek hile ve suistimallerin önlenmesi için gerekli alt yapıların denetimleri.

Bize Ulaşın

Sizinle en kısa zamanla iletişime geçelim.

HABERLER

TEKLİFİNİZİ İLETİN

YUKARI